Strona Główna
Nawigacja
Strona Główna
Cele
Dyżury
Kontakt
Zarząd
Partnerzy
Darczyńcy
Projekty
Publikacje
Szkolenia
Kalendarium
Dokumenty
Sprawozdania
Wyróżnienia
Napisali o nas
Galeria
Nasza Ekipa
Uczę sie i pomagam
Uczę się i pomagam
Jubileusz
10 lecie "Przystanku"
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Kalendarium


Strona w przebudowie
2015


01.2015 – 03.2015 – realizacja zadania publicznego „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – Ferie z profilaktyką”
• wycieczki (Wisła, Muzeum Chleba w Radzionkowie, Nadleśnictwo w Brynku, Muzeum Filmu w Bielsku Białej),
• impreza kulturalno – rekreacyjna.

01.2015 – 06.2015 – kontynuacja realizacji projektu „Uczę się i pomagam”
• zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz rozwijające zainteresowania i zdolności,
• zajęcia z metod i technik uczenia się,
• wizyty studyjne i warsztaty edukacyjne (Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Wytwórnia Filmów Rysunkowych w Bielsko – Białej),
• szkolenia dla wolontariuszy.

01.2015 – 12.2015 – realizacja zadania publicznego „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”
• szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy oraz koordynatorów pracy wolontariuszy,
• warsztaty aktywizujące dla seniorów „Wolontariat wspólnotowy”,
• szkolenie dla nauczycieli promujące zakładanie Szkolnych Kół Wolontariatu,
• Gala Aniołów Wolontariatu 2015.

02.2015 – 12.2015 – realizacja zadania publicznego „Ochrona praw dziecka jako element działań profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym”
• prelekcje w szkołach o ochronie praw dziecka,
• prelekcja dla uczniów i rodziców pn. „Cyberprzemoc”,
• funkcjonowanie: Punktu Konsultacyjnego ds. Ochrony Praw Dziecka, Punktu mediacji rodzinnej i dla nieletnich, Punktu Wsparcia Psychologicznego,
• stworzenie grupy wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy domowej.

02.2015 – 12.2015 – realizacja zadania publicznego „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”
• funkcjonowanie: Ośrodka Porad Obywatelskich i Mediacji, Punktu pomocy ofiarom przestępstw, Punktu mediacji rodzinnej i dla nieletnich, Punktu konsultacyjnego ds. przemocy w rodzinie.

02.2015 – 12.2015 – realizacja zadania publicznego „Mam alternatywę. Program profilaktyczny z zakresu narkomanii”
• funkcjonowanie: Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin Borykających się z Problemem Narkomanii, Punktu Wsparcia Psychologicznego dla osób i Rodzin Borykających się z Problemem Narkomanii,
• stworzenie: Grupy Wsparcia dla Osób Współuzależnionych, Grupy wsparcia dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi,
• prelekcje dla uczniów i rodziców o skutkach zażywania dopalaczy pn. „Śmierć za grosze”,
• uruchomienie telefonu zaufania.

04.2015 – 06.2015 – realizacja zadania publicznego „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”
• warsztat „Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problematycznymi”.

04.2015 – 06.2015 – realizacja zadania publicznego „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy”
• zorganizowanie Festynu Rodzinnego.

05.2015 – 09.2015 r. - realizacja zadania publicznego „Dni profilaktyki”
• zorganizowanie Mini Festiwalu Rozmaitości,
• szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

05.2015 – 12.2015 - realizacja zadania publicznego „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”
• Średniowieczna Przygoda w Parku Miniatur w Ogrodzieńcu,
• wyjście do Sali Zabaw w Rudzie Śląskiej,
• Mikołajkowy Kulig doliną Wisełki.

06.2015 – 08.2015 - realizacja zadania publicznego „Wakacje ze zdrowiem”
• wycieczki: do Skansenu w Chorzowie, Muzeum Zapałek w Częstochowie, Parku Linowego w Rudach Raciborskich, Parku Miniatur w Inwałdzie,
• impreza kulturalno – rekreacyjna.

06.2015 r. – uroczyste obchody 10–lecia istnienia Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”.

2014


01.2014 – realizacja projektu „Ferie z profilaktyką”:
• wycieczka do Szczyrku,
• wizyta w Teatrze Ateneum w Katowicach.

03.2014 – 12.2014 – realizacja projektu „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”:
• szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy oraz koordynatorów pracy wolontariuszy,
• szkolenia i warsztaty aktywizujące („Wolontariat wspólnotowy”, „Animator gier i zabaw”),
• inicjowanie współpracy pomiędzy wolontariuszami a instytucjami,
• nakręcenie filmu o wolontariacie w Rudzie Śląskiej,
• Gala Aniołów Wolontariatu 2014.

04.2014 – 12.2014 – prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
• uruchomienie Ośrodka Porad Obywatelskich i Mediacji (punkt pomocy ofiarom przestępstw, punkt porad obywatelskich, punkt mediacji rodzinnej dla nieletnich, punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie i ochrony praw dziecka),
• opracowanie konspektów lekcji i przeprowadzenie w szkołach prelekcji („Dziecko i jego prawa”, „Mam naście lat jestem świadomym obywatelem”).

05.2014 – 12.2014 – realizacja projektu „Ochrona praw dziecka jako element działań profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym”:
• przeprowadzenie szkoleń („Ochrona praw dziecka: definicja, diagnoza, interwencja”, „Szkoła mediacji”, „Konflikty okołorozwodowe”),
• uruchomienie Punktu Wsparcia Psychologicznego,
• prelekcje dotyczące ochrony praw dziecka w szkołach,
• spotkania grupy wsparcia dla rodziców.

05.2014 – 09.2014 – realizacja projektu „Dni Profilaktyki”
• prelekcja i panel dyskusyjny „Manipulacja seksualnością młodego człowieka przez media”,
• warsztaty („Agresja młodzieży, w tym agresja seksualna w placówkach oświatowych”, „Rejs po zdrowie”, „Życie bez psychostymulatorów”, profilaktyczne i aktywizujące),
• Piknik Majowy,
• Konkurs plastyczny „Wolontariat uzależnia, ale jest zdrowy”.

05.2014 – 12.2014 – realizacja projektu „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”:
• wycieczka do miasteczka westernowego Twinpigs w Żorach,
• konkurs plastyczny „Masz wolny czas – zostań wolontariuszem”,
• mikołajkowy kulig w Ustroniu.

06.2014 – 09.2014 – realizacja projektu „Wakacje z profilaktyką”:
• wycieczki: Zielona, Laserhaus w Katowicach, Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu,
• impreza kulturalno – rekreacyjna.

09.2014 – 12.2014 – realizacja projektu „Mam alternatywę. Program profilaktyczny z zakresu narkomanii”:
• uruchomienie Punktu Wsparcia dla Rodzin Borykających się z Problemem Narkomanii,
• utworzenie Grupy Wsparcia dla Osób Współuzależnionych,
• warsztaty profilaktyczno – animacyjne dla dzieci i młodzieży „Dobrze, że jesteś...”,
• Animacyjna Szkoła dla Rodziców,
• szkolenia, warsztaty i spotkania edukacyjne.

2013


01.2013 – 12.2013 – Poradnictwo obywatelskie dla uczniów, rodziców i innych zainteresowanych osób w zakresie prawa oświatowego, kodeksu karnego, rodzinnego i opiekuńczego, a także w ramach nieformalnego wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.

01.2013 – 02.2013 – realizacja zadania publicznego „Zimowa Przygoda z Przystankiem”:
• realizacja programu profilaktyczno – edukacyjnego,
• wycieczki do Wisły i Szczyrku,
• wyjazd do Egzotarium w Sosnowcu i Aquadromu w Rudzie Śląskiej
• impreza kulturalno – rekreacyjna.

05.2013 – 06.2013 – realizacja projektu „Dni profilaktyki”
• prelekcja „Krzywdzenie dziecka zaczyna się w łonie matki”,
• warsztaty „Rozpoznawanie i nazywanie emocji, jako element nauki życia bez psychostymulatorów”,
• Piknik Majowy dla dzieci i ich rodzin.

06.2013 – 09.2013 – realizacja projektu „Wakacje ze zdrowiem”
• wyjazd do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie,
• wycieczki: do Miasteczka Westernowego TWINPIGS w Żorach, do Parku Linowego w Rudach Raciborskich, do Dinozatorlandu w Zatorze.

06.2013 – 12.2013 – realizacja projektu „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”
• wycieczka do Parku Świętego Mikołaja w Zatorze,
• konkurs plastyczny „Mikołaj nie pije, nie pali, bo jest Święty”.

09.2013 – 12.2013 – realizacja projektu „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”
• prelekcje dla młodzieży,
• spotkania dla rudzkich organizacji i instytucji,
• warsztaty dla seniorów,
• działalność Rudzkiego Ośrodka Wolontariatu,
• Gala Aniołów Wolontariatu 2013.

10.2013 – 12.2013 – realizacja projektu „Akademia Dobrego Rodzicielstwa”
• wyjazdowe warsztaty tematyczne „Jak mówić żeby dziecko nas słuchało, jak słuchać żeby dziecko do nas mówiło”
• organizacja konkursów z nagrodami dla rodzin z dziećmi.

11.2013 – Stowarzyszenie otrzymało na uroczystej Gali „Dziękujemy Pozarządowcom” podziękowania od Prezydenta Miasta Ruda Śląska za działalność na rzecz mieszkańców miasta.


2012
01.2012 – 12.2012 – Poradnictwo obywatelskie dla uczniów, rodziców i innych zainteresowanych osób (zagadnienia prawa oświatowego, kodeksów karnego i opiekuńczego)

01.2012 – 06.2012 – Kontynuacja i zakończenie realizacji projektu „Chcesz pomagać – zostań wolontariuszem”
• zajęcia w szkołach w Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, Chorzowie, Siemianowicach Śląskich oraz Zabrzu (łącznie 47 szkół; 6 600 uczniów),
• funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Wolontariatu,
• konferencja
• targi wolontariatu.

01.2012 – 02.2012 – realizacja zadania publicznego „Zimowa Akademia Rozwiązań Alternatywnych” (program profilaktyczno – edukacyjny dla dzieci i młodzieży)
• wyjazd do Straży Pożarnej w Zabrzu, wyjście do kina, wyjście do Fantasy Parku w Rudzie Śląskiej, wyjazd do Parku Wodnego, olimpiada sportowa, zajęcia z zakresu animacji i kultury.

02.2012 – Firma szkoleniowa „Panorama” zorganizowała szkolenia dla członków oraz wolontariuszy: „Animator grup dziecięcych i młodzieżowych”, „Kreacje balonowe”, „Animacje z chustą”.

04.2012 – 12.2012 – Realizacja projektu „Wolontariat jest trendy”.
• prelekcje dla młodzieży, nauczycieli, dyrektorów rudzkich szkół oraz seniorów,
• funkcjonowanie biura ds. wolontariatu,
• szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy oraz koordynatorów,
• Gala Aniołów Wolontariatu.

04.2012 – 12.2012 – realizacja projektu „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”
• edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień skierowana do dzieci i młodzieży,
• przeprowadzenie konkursu fotograficznego „Jestem wysportowany jak prawdziwy Indianin”,
• przeprowadzenie konkursu plastycznego „Mikołaj nie pije, nie pali, bo jest Święty”,
• wycieczka do Wioski Indiańskiej w Jaworznie, Wycieczka do Parku Świętego Mikołaja w Zatorze.

04.2012 – 10.2012 – Realizacja projektu „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy”
• wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, wycieczka do Zielonej,
• konkurs fotograficzny „Miłośnicy przyrody”.

05.2012 – uroczyste obchody siedmiolecia działalności Stowarzyszenia

06.2012 – 12.2012 – realizacja projektu „Dni profilaktyki”
• gry terenowe w Rudzie Śląskiej,
• Mini Festyn w Rudzie Śląskiej,
• Mini Festiwal Rozmaitości w Rudzie Śląskiej,
• konkurs plastyczny „Znaczek na Dzień Profilaktyki”,
• konkurs fotograficzny „To lubię”.

06.2012 – 08.2012 – realizacja projektu „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – Wakacje z profilaktyką”
• zorganizowanie programu profilaktycznego „Wakacyjna Przygoda z Przystankiem” – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży: wyjście do Fantasy Parku w Rudzie Śląskiej, wyjazd do Palmiarni w Gliwicach, wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, wyjazd na basen „Fala” w Chorzowie, wycieczka do Zamku Chudów, zawody sportowe, zajęcia z zakresu animacji kultury.

08.2012 – 12.2012 – realizacja projektu „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”
• uruchomienie Punktu Mediacji Rodzinnej,
• organizacja szkoleń i warsztatów dla rodzin – stacjonarnych („Trudne zachowania dzieci i młodzieży. Strategie pomocy”, „Skuteczne rozwiązywanie konfliktów. Podstawy mediacji rodzinnych”), oraz wyjazdowych („Model współczesnej rodziny – jak rozwiązywać konflikty” – Ustroń, „Model współczesnej rodziny – kształtowanie pozytywnych więzi” – Wisła),
• przeprowadzenie warsztatów dla uczniów,
• konferencja.


2011


01.2011 – 12.2011 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych” - douczanie typu korepetycyjnego

I 2011 – XII 2011 – Poradnictwo obywatelskie – dla uczniów, rodziców i innych zainteresowanych osób w zakresie prawa oświatowego i kodeksu karnego i opiekuńczego a także w ramach nieformalnego wsparcia dla podmiotów ekonomi społecznej

I 2011 – VI 2011 – „Jestem dzieckiem, mam swoje prawa” – kontynuacja projektu (współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)
• zajęcia w szkołach,
• prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. ochrony praw dziecka,
• konkurs plastyczny,
• konferencja.

II 2011 – Szkolenia dla członków, wolontariuszy oraz zaproszonych gości:
• Animator grup dziecięcych i młodzieżowych,
• Kreacje balonowe,
• Animacje z chustą.

II 2011 – Zawarcie formalnego porozumienia partnerskiego z Gimnazjum nr 13 w Rudzie Śląskiej

III 2011 – XI 2011 – „Rudzki Ośrodek Wolontariatu” – realizacja projektu
• prelekcje w szkołach oraz dla seniorów,
• utworzenie Rudzkiego Ośrodka Wolontariatu,
• szkolenia
• uczestnictwo w Festiwalu Wolontariatu w Warszawie
• Anioły Wolontariatu 2011
• konferencja.

IV 2011 – Udział w sesji Młodzieżowej Rady Miasta

V 2011 – Udział w Forum zorganizowanym w ramach Dni Województwa Śląskiego

V 2011 – Udział w Międzynarodowej Konferencji „Wolontariat szansą na aktywizację Społeczności Lokalnych”

VI 2011 – XII 2011 – Realizacja I części projektu „Chcesz pomagać – zostań wolontariuszem”
• przygotowanie sali szkoleniowej,
• opracowanie i wydrukowanie plakatów i ulotek oraz Poradnika dla wolontariuszy,
• opracowanie materiałów szkoleniowych,
• przeprowadzenia szkolenia dla wykładowców,
• rekrutacja szkół do projektu,
• prelekcje w szkołach,
• otwarcie Młodzieżowego Centrum Wolontariatu.

VI 2011 – Udział członków w Festiwalu Wolontariatu w Warszawie

VI 2011 – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego

VI 2011 – Uroczyste obchody sześciolecia istnienia Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”

VIII 2011 – „Akcja Lato – Wakacje z Profilaktyką”

X 2011 – Udział w XVI Forum Organizacji Pozarządowych w Krośnie2010


27 IV – 5-lecie istnienia Stowarzyszenia

05 V - 15 VII – "Organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych"

24 V - 17 XII –"Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży"
– zajęcia grupy kreatywnej

26 VI - 02 VII – "Akcja Lato" - organizacja półkolonii

VII – "WES - Wsparcie ekonomii społecznej na terenie województwa Śląskiego"
- „Przystanek” najaktywniejszym beneficjentem projektu

16 X–uczestnictwo w Strajku Żywności w Rudzie Śląskiej

X – Gala „Dziękujemy Pozarządowcom 2010” zdobycie wyróżnienia w kategorii „Metamorfoza Roku”, za rozwinięcie skrzydeł

XI –"Jestem Dzieckiem - Mam Swoje Prawa" – wydanie poradnika we współpracy
z RSPOP

15 XII – wyróżnienie statuetką „Anioł Wolontariatu”


2009


29 V – „Minifestyn z Przystankiem”

II – półkolonie zimowe – „Zimnoślisko 2009” (we współpracy z Urzędem Miasta)

18-31 VIII – półkolonie letnie (we współpracy z Urzędem Miasta)

30 IV – wycieczka autokarowa

5 V – wycieczka autokarowa

26 V – wycieczka autokarowa

22VII – zawarcie porozumienia partnerskiego w zakresie realizacji projektu dofinansowywanego przez FIO pn. ”Mam naście lat – jestem świadomym obywatelem” z Rudzkim Stowarzyszeniem Pomocy Ofiarom Przestępstw

20 X – zawarcie porozumienie partnerskiego w zakresie współpracy z P.U.H.”Panorama” – Centrum Szkolenia Kadry Pedagogicznej

7 XII – wyróżnienie statuetką „Anioł Wolontariatu” – za nowatorskie formy pozyskiwania wolontariuszy)


2008


31 V – „Minifestyn z Przystankiem”

18 – 31 VIII – półkolonie letnie

28 IX – „Ognisko z Przystankiem”

26 IX – wycieczka autokarowa

24 X – wycieczka autokarowa

28 XI – wycieczka autokarowa


2007


– starania zarządu o pozyskanie lokalu na działalność statutową
i prowadzenie bieżącej księgowości i rachunkowości


2006


 rozpoczęcie zajęć w grupach tematycznych: grupa teatralna „Przystankowicze”, turystyczno-krajoznawcza „Łazik”, robót ręcznych „Druciak”, techniczna „Samoradzik”, oraz grupa „Zdrówko”

 półkolonie zimowe

 3 wycieczki dla uczniów szkół podstawowych

1 X – udział w prezentacji organizacji pozarządowych Rudy Śląskiej w centrum handlowym „Plaza”

XII – podziękowanie prezydenta dla „Przystanku”,jako organizacji przyjaznej wolontariuszom


2005


2 VI – rejestracja w KRS, nr: 0000235253; rozpoczęcie działań administracyjnych, prowadzących do zainicjowania prowadzenia klubo-świetlicy środowiskowej

2 IX – podpisanie umowy użyczenia pomieszczeń świetlicy szkolnej z dyrekcją SP 14;rozpoczęcie działalności świetlicy środowiskowej „Przystanek”

X – rozpoczęcie regularnych, nieodpłatnych lekcji j. angielskiego w dwóch grupach, prowadzonych przez wolontariuszy pracujących na rzecz naszego stowarzyszenia

XII – pierwszy kurs animatorów kultury, rekreacji i sportu dla członków stowarzyszenia oraz wolontariuszy pracujących w świetlicyZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu