Strona Główna
Nawigacja
Strona Główna
Cele
Dyżury
Kontakt
Zarząd
Partnerzy
Darczyńcy
Projekty
Publikacje
Szkolenia
Kalendarium
Dokumenty
Sprawozdania
Wyróżnienia
Napisali o nas
Galeria
Nasza Ekipa
Uczę sie i pomagam
Uczę się i pomagam
Jubileusz
10 lecie "Przystanku"
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Cele


Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa, a w szczególności w zakresie:


1) ochrony i promocji zdrowia;
2) nauki, szkodnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
3) wypoczynku dzieci i młodzieży;
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
7) turystyki i krajoznawstwa;
8) promocji i organizacji wolontariatu;
9) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
13) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
14) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
15) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
16) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
17) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.2. Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:1) realizację programów edukacyjnych;
2) kształtowanie właściwych postaw społecznych, szczególnie patriotycznych, moralnych, ekologicznych i zdrowotnych;
3) prowadzenie zajęć douczających, kółek zainteresowań, grup tematycznych;
4) szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych;
5) wyrównywanie szans edukacyjnych;
6) wyrównywanie szans w turystyce i krajoznawstwie;
7) pomoc psychologiczną;
8) mediacje;
9) poradnictwo obywatelskie;
10) dążenie do zrzeszenia jak największej liczby członków oraz ułatwienie im udziału we wszystkich przejawach działalności stowarzyszenia;
11) zapewnienie niezbędnych warunków do prowadzenia działalności stowarzyszenia i adaptacja obiektów;
12) powołanie i przeszkolenie kadry dydaktyczno-wychowawczej oraz informacyjno- konsultacyjnej do wykonania zadań docelowych;
13) przygotowanie i realizacja programu współpracy z rodzicami, szkołami oraz innymi organizacjami;
14) podjęcie współpracy w zakresie realizacji założeń z władzami krajowymi, przedsiębiorcami, instytucjami i organizacjami społecznymi;
15) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu